Εγχειρίδια χρήστη Tefal QUICK & HOT

Κωδικός : BR303841

Οδηγίες & Εγχειρίδια
Συχνές ερωτήσεις
Ναι, μπορεί να συμβεί να πιτσιλίσει λίγο νερό, αλλά για να αποφύγετε το πιτσίλισμα συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα ψηλότερο φλιτζάνι ή απλώς να ανασηκώνετε το φλιτζάνι πιο κοντά στο στόμιο.
Ναι! Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την παροχή ζεστού νερού χωρίς την κεφαλή φίλτρου. Ωστόσο, εάν ζείτε σε περιοχή με σκληρό νερό, συνιστάται να χρησιμοποιείτε την κεφαλή φίλτρου για πιο γευστικό και πιο υγιεινό νερό και για να περιορίσετε το σχηματισμό αλάτων.
Ελέγξτε εάν το καπάκι του βραστήρα κλείνει καλά και αν είναι τοποθετημένο το φίλτρο.
Αν αυτό συμβαίνει, πηγαίνετε τον βραστήρα σας σε εξουσιοδοτημένο επισκευαστή.
Όχι, το νερό στο δοχείο έρχεται απευθείας από τη βρύση κρύου νερού. Το κρύο νερό διοχετεύεται από το δοχείο σε μια αντλία και μετά θερμαίνεται στιγμιαία.
• Μην χρησιμοποιείτε τον βραστήρα με βρεγμένα χέρια ή εάν είστε ξυπόλητοι. • Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη τραπεζιών ή επιφανειών εργασίας για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο πτώσης του βραστήρα. • Να προσέχετε πάντα όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, προσέχοντας ιδιαίτερα τον ατμό που βγαίνει από το στόμιο, ο οποίος είναι πολύ καυτός. • Επίσης να προσέχετε το γεγονός ότι το σώμα ενός ανοξείδωτου βραστήρα ζεσταίνεται πολύ κατά τη λειτουργία. Μην αγγίζετε τον βραστήρα παρά μόνο από την λαβή. • Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή ως παιχνίδι. • Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή από ανάλογο εξειδικευμένο προσωπικό για την αποφυγή κάθε κινδύνου.
Η ελάχιστη θερμοκρασία του νερού είναι 80°C
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο νερό στο προϊόν. Εάν βράσετε άλλα υγρά εκτός από νερό, μπορεί να προκληθεί διαρροή, πιτσίλισμα ή βλάβη.
Μπορείτε να βράσετε μεταλλικό νερό. Εάν υπάρχουν πολλά μέταλλα στο νερό, το ανοξείδωτο ατσάλι θα λερωθεί εύκολα (αναλόγως του μοντέλου). Συνιστούμε να καθαρίζετε τακτικά τον βραστήρα σας.
Μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει χώρος για νερό, αλλά εάν υπερβείτε την ανώτατη υποδεικνυόμενη στάθμη, μπορεί να υπάρξει διαρροή όταν βράσει το νερό. Μην υπερβαίνετε τη στάθμη πλήρωσης!
Εξαρτάται από το μέγεθος του βραστήρα, μην τον χρησιμοποιείτε εάν το νερό είναι κάτω από την κατώτατη στάθμη που φαίνεται στο παράθυρο του βραστήρα.
Για να μειώσετε τους λεκέδες από το νερό και να αποφύγετε τις διαρροές από το βραστήρα σε περίπτωση πτώσης, συνιστούμε να αδειάζετε τον βραστήρα μετά από κάθε χρήση.
Ναι: ποτέ μην τρίβετε το θερμαντικό μέσο με ύφασμα ή οποιοδήποτε λειαντικό υλικό. Η αφαλάτωση είναι αρκετή για τον καθαρισμό του.
Το φίλτρο περιλαμβάνει ένα πλέγμα που κατακρατεί τα σωματίδια αλάτων. Είναι σημαντικό να το καθαρίζετε τακτικά βουρτσίζοντάς το ή εμβαπτίζοντάς το σε ένα δοχείο με διάλυμα αφαλάτωσης (Αραιωμένο ξύδι ή κιτρικό οξύ).
Σκουπίζετε απλώς εξωτερικά με καθαρό πανί (με μία σταγόνα ξύδι, εάν χρειάζεται). Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά προϊόντα, λειαντική σκόνη, απορρυπαντικά ή άλλα προϊόντα συντήρησης, επειδή αυτά ενδέχεται να αποχρωματίσουν το πλαστικό. Προσέχετε ώστε να μην βάλετε ποτέ το βραστήρα, το καλώδιο ρεύματος, το βύσμα ή την ηλεκτρική βάση σε νερό!
Να πραγματοποιείτε αφαλάτωση τακτικά, κατά προτίμηση μια φορά το μήνα και πιο συχνά εάν το νερό της περιοχής σας είναι πολύ σκληρό. Για να καθαρίσετε τον βραστήρα σας από τα άλατα: • Χρησιμοποιήστε λευκό ξύδι 8° του εμπορίου: Γεμίστε τον βραστήρα με 1/2 l ξύδι Αφήστε το να δράσει για 1 ώρα χωρίς να τον ζεστάνετε. • Κιτρικό οξύ: Βράστε 1/2 λίτρο νερό Προσθέστε 25 g κιτρικό οξύ και αφήστε το να δράσει για 15 λεπτά. • Ειδικό προϊόν αφαλάτωσης για πλαστικούς βραστήρες: ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αδειάστε τον βραστήρα σας και ξεπλύνετέ τον 5 ή 6 φορές. Αρχίστε ξανά εάν χρειαστεί. Για την αφαλάτωση του φίλτρου σας (ανάλογα με το μοντέλο): • Μουλιάστε το φίλτρο σε λευκό ξύδι ή διαλυμένο κιτρικό οξύ. • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ άλλη μέθοδο αφαλάτωσης από την προτεινόμενη.
Σε ορισμένες περιοχές όπου το νερό περιέχει υψηλά επίπεδα σιδήρου, το φυσικό ίζημα άσβεστου μέσα στον βραστήρα μπορεί να πάρει ένα καφέ ή μαύρο χρώμα.
Κατά τη χρήση:
Ακολουθείτε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήστη: τηρείτε τη στάθμη πλήρωσης και πληρώνετε μόνο με νερό
Μετά τη χρήση:
Αδειάζετε πάντοτε το πλεονάζον νερό από το βραστήρα σας
Συντήρηση:
Να πραγματοποιείτε αφαλάτωση τακτικά, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και πιο συχνά εάν το νερό της περιοχής σας είναι σκληρό.
Πριν από την πρώτη χρήση, ξεπλύνετε το εσωτερικό του βραστήρα σας και βράστε νερό μια ή δύο φορές
Η βάση των 360 μοιρών πρέπει να περιστρέφεται ελεύθερα.
Αυτό μπορεί να οφείλεται στον σχεδιασμό της αντίστασης υψηλής απόδοσης που ζεσταίνει το νερό.
Μπορεί να έχετε γεμίσει υπερβολικά τον βραστήρα, γεγονός που είτε προκαλεί διαρροή του νερού στις εξωτερικές επιφάνειες του βραστήρα κατά το βράσιμο είτε κάνει το νερό να εισέρχεται στην εσωτερική οπή ατμού, που σημαίνει ότι θα εμφανίζεται νερό στη βάση του βραστήρα στην επιφάνεια εργασίας.  Να γεμίζετε πάντα τον βραστήρα σας μέχρι την ένδειξη μέγιστης πλήρωσης. Επίσης ο υγροποιημένος ατμός στο καπάκι μπορεί να έσταξε στην επιφάνεια εργασίας.
Δεν είναι μοντέλο με μηχανισμό περιέλιξης του καλωδίου. Παρακαλούμε να ξετυλίγετε με το χέρι το τμήμα του καλωδίου που είναι τυλιγμένο γύρω από το δίσκο.
Επειδή η κατανάλωση ρεύματος είναι υψηλή, μπορεί να εκλυθεί θερμότητα. Να χρησιμοποιείτε πρίζα αποκλειστικά για τον βραστήρα. Εάν υπάρχει αρκετή θερμότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει έγκαυμα ή παραμόρφωση των πλαστικών μερών, παρακαλούμε να σταματήσετε τη χρήση και να προγραμματίσετε επισκευή και επιθεώρηση.
Τα εσωτερικά μέρη μπορεί να παράξουν ήχους με την αλλαγή στη θερμοκρασία. Δεν είναι κακό αυτό.
Οι ηλεκτρικοί βραστήρες έχουν σχεδιαστεί ώστε να απενεργοποιούνται όταν γίνει αισθητή η ύπαρξη ατμού. Αυτός ο ατμός μπορεί να υγροποιηθεί και μπορεί να πέσουν σταγόνες νερού από τη βάση της λαβής. Αυτό δεν είναι ελάττωμα. Επίσης, δεν θα προκαλέσει βλάβη στο βραστήρα σας.
Αμέσως μετά το βράσιμο, ο αισθητήρας που διακόπτει αυτομάτως την παροχή ρεύματος θα είναι ζεστός και ο διακόπτης ενεργοποίησης δεν μπορεί να λειτουργήσει. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο αισθητήρας και έπειτα προσπαθήστε ξανά.
Αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη για την εκκίνηση της συσκευής, σιγουρευτείτε ότι η ηλεκτρική πρίζα σας λειτουργεί συνδέοντας μια άλλη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να μη λειτουργεί, μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας αλλά πηγαίνετέ την σε εγκεκριμένο κέντρο επισκευής.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, αναθέστε την αντικατάστασή του σε ένα εγκεκριμένο κέντρο επισκευής.
Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν ο βραστήρας είναι καινούργιος. Χύστε το νερό από τις πρώτες χρήσεις. Εάν το πρόβλημα επιμένει, γεμίστε τον βραστήρα μέχρι το ανώτατο επίπεδο και προσθέστε 2 κουταλιές του γλυκού μαγειρική σόδα. Βράστε, χύστε το νερό και ξεπλύνετε τον βραστήρα.
Αυτό το φαινόμενο είναι φυσιολογικό σε περιοχές με σκληρό νερό. Προκαλείται από το ασβέστιο και το μαγνήσιο που υπάρχει στο νερό. Κατά συνέπεια, ο τακτικός καθαρισμός των αλάτων θα είναι απαραίτητος.
Οι ηλεκτρικοί βραστήρες βράζουν την απαραίτητη ποσότητα για τον απαραίτητο χρόνο και δεν έχουν συνήθως τεχνικά χαρακτηριστικά τέτοια ώστε να διατηρούν το νερό ζεστό. Βράζει το νερό πολύ γρήγορα κι έτσι αυτό δεν χρειάζεται να διατηρείται ζεστό.
Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα ανακτήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά. Αφήστε την σε ένα σημείο αποκομιδής αστικών απορριμμάτων της περιοχής σας.
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην ενότητα «Εξαρτήματα» του δικτυακού τόπου για να βρείτε εύκολα ό,τι χρειάζεστε για το προϊόν σας.
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα «Εγγύηση» του δικτυακού τόπου.