Εγχειρίδια χρήστη Tefal OPTISS MACARONS

Κωδικός : BC5101V0

Οδηγίες & Εγχειρίδια
Συχνές ερωτήσεις
Για να ρυθμίσετε το απόβαρο, πρώτα απ' όλα:
• ενεργοποιήστε τη ζυγαριά
• τοποθετήστε το σκεύος σας στο δίσκο (το σκεύος ενδέχεται να υπερκαλύπτει το δίσκο)
• πατήστε «ON/OFF» και περιμένετε να εμφανιστεί στην οθόνη η τιμή μηδέν.
Το βάρος του σκεύους αφαιρείται αυτόματα
Σκουπίστε τη ζυγαριά με ελαφρά υγρό πανί και στεγνώστε την εντελώς. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα. Για το δοχείο και το καπάκι που συνοδεύουν ορισμένα μοντέλα: - δεν πρέπει να τα θερμαίνετε ούτε να τα χρησιμοποιείτε στο φούρνο μικροκυμάτων, - συνιστάται η πλύση στο χέρι που εγγυάται την παρατεταμένη χρήση.
Αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη για την εκκίνηση της συσκευής, σιγουρευτείτε ότι η ηλεκτρική πρίζα σας λειτουργεί συνδέοντας μια άλλη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να μη λειτουργεί, μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας αλλά πηγαίνετέ την σε εγκεκριμένο κέντρο επισκευής.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, αναθέστε την αντικατάστασή του σε ένα εγκεκριμένο κέντρο επισκευής.
Συσκευές, όπως φούρνοι μικροκυμάτων ή κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται κοντά στη ζυγαριά, μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στην ένδειξη βάρους. Μην αφήνετε τη ζυγαριά κοντά σε πηγή θερμότητας. Μην τοποθετείτε ζεστά σκεύη επάνω στη ζυγαριά.
Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα ανακτήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά. Αφήστε την σε ένα σημείο αποκομιδής αστικών απορριμμάτων της περιοχής σας.
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην ενότητα «Εξαρτήματα» του δικτυακού τόπου για να βρείτε εύκολα ό,τι χρειάζεστε για το προϊόν σας.
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα «Εγγύηση» του δικτυακού τόπου.