Εγχειρίδια χρήστη Tefal Induction cooker

Κωδικός : IH201812

Οδηγίες & Εγχειρίδια
Συχνές ερωτήσεις
Η λειτουργία βρασμού είναι μια λειτουργία υψηλού ρεύματος για τον γρήγορο βρασμό του νερού. Αυτή η λειτουργία είναι προγραμματισμένη για τη θέρμανση 1,5 λίτρου νερό σε τηγάνι 20 cm στο σημείο βρασμού, σε καθορισμένο διάστημα περίπου 10 λεπτών, μετά τη λήξη του οποίου ηχεί 3 φορές ένα ακουστικό σήμα και σβήνει η εστία. Σημείωση: • Η απόδοση ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ επαγωγικών μαγειρικών σκευών διαφορετικών διαστάσεων και κατασκευής. • Μικρότερες ποσότητες υγρού χρειάζονται λιγότερο χρόνο για την επίτευξη του σημείου βρασμού (δηλ., προτού ηχήσει το «μπιπ» και σβήσει η εστία) και μπορούν να εξατμιστούν εάν δεν επιβλέπετε, προκαλώντας έτσι ζημίες στο τηγάνι. • Ανεξάρτητα από την ποσότητα του υγρού που θερμαίνετε, μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε χρήση.
Η λειτουργία θέρμανσης γάλακτος είναι μια λειτουργία χαμηλού ρεύματος για την ήπια θέρμανση γάλακτος στους 85°C προκειμένου να διατηρούνται οι θρεπτικές ιδιότητες. Αυτή η λειτουργία είναι προγραμματισμένη για τη θέρμανση ½ λίτρου γάλακτος από τους 8°C σε περίπου 85°C σε καθορισμένο διάστημα περίπου 10 λεπτών, μετά τη λήξη του οποίου ηχεί 3 φορές ένα «μπιπ» και σβήνει η εστία. Σημείωση: • Η απόδοση ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ επαγωγικών μαγειρικών σκευών διαφορετικών διαστάσεων και κατασκευής. • Μικρότερη ποσότητα γάλακτος χρειάζεται λιγότερο χρόνο για την επίτευξη 85°C (δηλ., προτού ηχήσει το «μπιπ» και σβήσει η εστία) και μπορεί να φουσκώσει εάν δεν επιβλέπετε. Ανεξάρτητα από την ποσότητα του γάλακτος που θερμαίνετε, μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε χρήση.