Εγχειρίδια χρήστη Tefal OptiGrill+ XL

Κωδικός : GC722D16

Οδηγίες & Εγχειρίδια
Συχνές ερωτήσεις
Όχι, επειδή οι αισθητήρες μαγειρέματος δεν είναι ενεργοποιημένοι σε μη αυτόματη λειτουργία.
Όχι. Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη παρτίδα, ανοίξτε εντελώς το γκριλ και βγάλτε το φαγητό. Κλείστε το γκριλ και πατήστε OK. Δεν χρειάζεται να σβήσετε πρώτα το γκριλ. Όταν αναβοσβήσουν ξανά οι λυχνίες, επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε. Η φάση προθέρμανσης πρέπει να είναι πολύ πιο σύντομη από την πρώτη φορά, επειδή οι πλάκες είναι ήδη ζεστές. Όταν η συσκευή Optigrill εκπέμπει ηχητικό σήμα ότι είναι έτοιμη, ανοίξτε και πάλι το γκριλ, βάλτε τη δεύτερη παρτίδα φαγητού στις πλάκες και συνεχίστε κανονικά.
Πριν καθαρίσετε το γκριλ σας, περιμένετε περίπου 45 λεπτά ώσπου να κρυώσει η συσκευή. Για να απομακρύνετε μεγάλα υπολείμματα φαγητού από τις πλάκες του γκριλ ή στις πλευρές, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα. Για να καθαρίσετε το γκριλ και τα εξαρτήματα του γκριλ, χρησιμοποιήστε ένα πανί βρεγμένο με ζεστό νερό. Μην βυθίζετε το γκριλ σε νερό. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού ή προϊόντα που περιέχουν αλκοόλ ή καύσιμο, επειδή θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή.
Δεν είχατε ανοίξει εντελώς τη συσκευή όταν τοποθετήσατε το φαγητό στις πλάκες του γκριλ πριν από το ψήσιμο. Λύσεις: Για να μπορεί η συσκευή να ανιχνεύσει την έναρξη του κύκλου ψησίματος, η συσκευή πρέπει να ανοίξει εντελώς πριν από κάθε κύκλο ψησίματος. Εάν όχι, ο κύκλος ψησίματος δεν ξεκινά. Ανοίξτε εντελώς το γκριλ και μετά κλείστε το και πατήστε OK.
Αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη για την εκκίνηση της συσκευής, σιγουρευτείτε ότι η ηλεκτρική πρίζα σας λειτουργεί συνδέοντας μια άλλη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να μη λειτουργεί, μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας αλλά πηγαίνετέ την σε εγκεκριμένο κέντρο επισκευής.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, αναθέστε την αντικατάστασή του σε ένα εγκεκριμένο κέντρο επισκευής.
Η συσκευή έχει ανιχνεύσει ένα πρόβλημα και ενδέχεται να χρειάζεται επισκευή.
Εάν αφήστε τη συσκευή ανοικτή μεταξύ 2 κύκλων ψησίματος, η συσκευή θα τεθεί σε λειτουργία ασφαλείας και θα πρέπει να την επανεκκινήσετε. Για να εξασφαλίσετε βέλτιστα αποτελέσματα ψησίματος, δεν πρέπει να ανοίγετε τη συσκευή για περισσότερο από 1 λεπτό κατά τη διάρκεια των κύκλων ψησίματος. ΕΠΕΝΑΚΚΙΝΗΣΤΕ τη συσκευή βγάζοντάς την από την πρίζα για 2-3 λεπτά και ξεκινώντας ξανά τον πλήρη κύκλο ψησίματος.
Εάν το πάχος του φαγητού είναι κάτω των 4 mm, είναι υπερβολικά λεπτό (όπως φέτες μπέικον) και ενδέχεται να μην ανιχνευθεί. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, πατήστε απλώς το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την έναρξη του ψησίματος.
Ξεκινήσατε να ψήνετε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία προθέρμανσης.
Για να το διορθώσετε αυτό: - σβήστε τη συσκευή, αφαιρέστε τα τρόφιμα, επανεκκινήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στην επιλογή προγράμματος και περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η προθέρμανση πριν μαγειρέψετε τα τρόφιμα.
Εάν το πρόβλημα επιμείνει, παρά την εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών: η συσκευή ενδέχεται να χρειάζεται επισκευή.
• Οι πλάκες του γκριλ δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά στα άγκιστρά τους και, επομένως, οι αισθητήρες δεν μπορούν να ανιχνεύσουν σωστά το φαγητό.
Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, σβήστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει. Στη συνέχεια, τοποθετήστε σωστά την πλάκα ψησίματος.
• Ξεκινήσατε να ψήνετε τα τρόφιμα ανάμεσα στις πλάκες χωρίς προθέρμανση.
Για να το διορθώσετε αυτό: απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε τα τρόφιμα, κλείστε τη συσκευή. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή, επιλέξτε και επιβεβαιώστε ένα πρόγραμμα και περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η προθέρμανση.
• Εάν το πρόβλημα επιμείνει, παρά την εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών: η συσκευή ενδέχεται να χρειάζεται επισκευή.
Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω ακατάλληλου καθαρισμού των πλακών ψησίματος.
Συνιστούμε να πλένετε τις πλάκες ψησίματος με τον παρακάτω τρόπο πριν τις βάλετε στο πλυντήριο πιάτων για να αφαιρέσετε τα κατάλοιπα τροφίμων:
- Μουλιάστε τις πλάκες σε καυτό νερό και απορρυπαντικό πιάτων που διαλύει τα λίπη για περίπου 30 λεπτά,
- Τρίψτε και τις δύο πλευρές της πλάκας με ένα σφουγγάρι ή βούρτσα, καυτό νερό και καθαριστικό πιάτων για λίπη,
- Ξεπλύνετε,
- Τοποθετήστε στο πλυντήριο πιάτων.
Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα ανακτήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά. Αφήστε την σε ένα σημείο αποκομιδής αστικών απορριμμάτων της περιοχής σας.
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην ενότητα «Εξαρτήματα» του δικτυακού τόπου για να βρείτε εύκολα ό,τι χρειάζεστε για το προϊόν σας.
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα «Εγγύηση» του δικτυακού τόπου.
Υπάρχουν 4 επίπεδα θερμοκρασίας, όπως φαίνεται στον έγχρωμο δείκτη:
Πράσινο: 110°C (230°F έως 257°F)
Κίτρινο: 190°C (356°F έως 383°F)
Πορτοκαλί: 225°C (428°F έως 455°F)
Κόκκινο: 270°C (518°F έως 545°F)
Όχι, επειδή οι αισθητήρες μαγειρέματος δεν είναι ενεργοποιημένοι σε μη αυτόματη λειτουργία.